Ievērībai!
  • Nomas cena uz visu nomas periodu ~3 diennaktis.
  • Veicot dekoru rezervāciju tiek sastādīts preču nomas līgums un klientam ir pienākums iemaksāt nomas cenu pilnā apmērā. Pie preču saņemšanas tiek sagatavots pieņemšanas - nodošanas akts un klients veic drošības naudas iemaksu, kas tiek atgriezta pilnā apmērā pēc preču atgriešanas.
  • Bumbiņu virtenes ir iespējams savienot, veidojot vienu kopīgu garu virteni. Bumbiņu virtenes ir paredzētas tikai lietošanai iekštelpās un tām ir nepieciešams elektrības pieslēgums 220V.